Thông báo điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024, lịch thu hồ sơ lớp 10 năm học 2023-2024

Trường THPT Hiệp Hoà số 1 thông báo điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024, lịch thu hồ sơ lớp 10 năm học 2023-2024 như sau:
Diem_chuan_lop 10_THPT_2023(TB)_signed_signed_signed

TB Lịch thu hồ sơ nhập học 10, 2023-2024_signed_signed (1)