Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Minh Tuân
Điện thoại: 0915028709
02043872245
Email: pmtuan.c3hh1@bacgiang.edu.vn

 

Hiệu Trưởng

Thạc sỹ

 

2 Đào Việt Hà
Điện thoại:0963709286
Email: dvha.c3hh1@bacgiang.edu.vn
Phó Hiệu trưởng

Thạc sỹ Anh văn

Đào Việt Hà
3 Nguyễn Cao Cường
Điện thoại:0986777369
Email: nccuong.c3hh1@bacgiang.edu.vn
Phó Hiệu trưởng

Thạc sỹ Toán học

Nguyễn Cao Cường
Tổ Toán
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Quang Bính Tổ trưởng

Thạc sỹ Toán học

Nguyễn Văn Lựu
2 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên, Tổ phó tổ Toán
Phạm Thị Thu Hiền
3 Đỗ Mạnh Hùng Giáo viên, Thư ký Hội đồng
Đỗ Mạnh Hùng
4 Lê Văn Minh Giáo viên
Lê Văn Minh
5 Tạ Thị Loan Giáo viên
Hà Quang Bính
6 Trần Minh Tú Giáo viên
Trần Minh Tú
7 Nguyễn Xuân Giao Giáo viên
Nguyễn Hữu Thơm
8 Lưu Văn Biền Giáo viên
Lưu Văn Biền
9 Vũ Văn Công Giáo viên
Vũ Văn Công
10 Trần Thị Hòa Giáo viên
Trần Thị Hòa
11 Phạm Thị Thúy Giáo viên
Phạm Thị Thúy
12 Đàm Thị Giang Giáo viên
Đàm Thị Giang
13 Nguyễn Thị Hương Giáo viên
Nguyễn Thị Hương
Tổ Văn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Hoài Hương Giáo viên, Tổ trưởng tổ Văn
Lê Hoài Hương
2 Đỗ Thị Đào Tuyên Giáo viên, Tổ phó tổ Văn
Đỗ Thị Đào Tuyên
3 Nguyễn Thị Vân Giáo viên
Nguyễn Thị Vân
4 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
Nguyễn Thị Hoa
5 Nguyễn Văn Nghị Giáo viên
Nguyễn Văn Nghị
6 Nguyễn Đình Toàn Giáo viên
Nguyễn Đình Toàn
7 Hà Thị Ích Giáo viên
Hà Thị Ích
8 Lương Thị Thanh Hà Giáo viên
Lương Thị Thanh Hà
9 Giáp Thị Ngân Hà Giáo viên
Giáp Thị Ngân Hà
10 Dương Thị Huệ Anh Giáo viên
Dương Thị Huệ Anh
11 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên
Nguyễn Thị Thu Thủy
Tổ Ngoại ngữ – Tin học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tuấn Hiệp Giáo viên, Tổ trưởng tổ NN – Tin học
Nguyễn Tuấn Hiệp
2 Nguyễn Hoàng Tú Giáo viên, Tổ phó tổ NN – Tin học
Nguyễn Hoàng Tú
3 Nguyễn Thị Ngà Giáo viên
Nguyễn Thị Ngà
4 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên
Nguyễn Thị Tâm
5 Lê Thị Hồng Giáo viên
Lê Thị Hồng
6 Bùi Thanh Hiền Giáo viên
Bùi Thanh Hiền
7 Nguyễn Lan Hương Giáo viên
Nguyễn Lan Hương
8 Ngô Thị Vân Oanh Giáo viên
Ngô Thị Vân Oanh
9 Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên
Nguyễn Hồng Hạnh
10 An Thị Hồng Giáo viên Tin học
An Thị Hồng
11 Nguyễn Thị Loan Giáo viên Tin học
Nguyễn Thị Loan
12 Chu Thị Lan Giáo viên Tin học
Chu Thị Lan
13 Nguyễn Thanh Hương Giáo viên Tin học
Nguyễn Thanh Hương
Tổ Vật lí – Công nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Mạnh Đạc Giáo viên, Tổ trưởng tổ Vật lý – kỹ CN
Hà Mạnh Đạc
2 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên, Tổ phó tổ Vật lý – kỹ CN
Nguyễn Thị Thanh
3 Nguyễn Mạnh Hiền Giáo viên Vật lý
Nguyễn Mạnh Hiền
4 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên Vật lý
Nguyễn Ngọc Anh
5 Phạm Thị Kim Chi Giáo viên Vật lý
Phạm Thị Kim Chi
6 Tạ Thị Thảo Giáo viên Vật lý
Tạ Thị Thảo
7 Lê Thị Ngọc Hà Giáo viên Vật lý
Lê Thị Ngọc Hà
8 Trịnh Thị Thanh Huyền Giáo viên Vật lý
Trịnh Thị Thanh Huyền
9 Đỗ Thị Vân Giáo viên Vật lý
Đỗ Thị Vân
10 Vũ Mạnh Hưng Giáo viên Kỹ huật công nghiệp
Vũ Mạnh Hưng
11 Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên Kỹ huật công nghiệp
Nguyễn Hồng Hạnh
Tổ Hóa – Sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đào Thị Minh Hường Giáo viên, Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh – Kỹ NN
Đào Thị Minh Hường
2 Nguyễn Thị Lý Giáo viên, Tổ phó tổ Hóa – Sinh – Kỹ NN
Nguyễn Thị Lý
3 Nguyễn Ngọc Hiếu Giáo viên Hóa học
Nguyễn Ngọc Hiếu
4 Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên Hóa học
Nguyễn Thị Thanh Bình
5 Lê Thị Bích Liên Giáo viên Hóa học
Lê Thị Bích Liên
6 Phan Thị Ngân Giáo viên Hóa học
Phan Thị Ngân
7 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Hóa học
Nguyễn Thị Nhung
8 Trần Thị Huyền Trang Giáo viên Hóa học
Trần Thị Huyền Trang
9 Tạ Thị Quyên Giáo viên Sinh học
Tạ Thị Quyên
10 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Sinh học
Nguyễn Thị Mai
11 Nguyễn Thị Trịnh Giáo viên Sinh học
Nguyễn Thị Trịnh
12 Tạ Thị Kim Chi Giáo viên Sinh học
Tạ Thị Kim Chi
13 Nguyễn Thị Hòa An Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp
Nguyễn Thị Hòa An
Tổ Tổng Hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Thị Bích Huệ Giáo viên địa lý, Tổ trưởng tổ Tổng hợp
Ngô Thị Bích Huệ
2 Hà Thị Yến Giáo viên Lịch sử, tổ phó tổ Tổng hợp
Hà Thị Yến
3 Đỗ Văn Hưng Giáo viên Địa lí
Đỗ Văn Hưng
4 Nguyễn Thu Hà Giáo viên Địa lí
Nguyễn Thu Hà
5 Nguyễn Thu Phương Giáo viên Địa lí
Nguyễn Thu Phương
6 Trần Thị Hằng Giáo viên Lịch sử
Ngô Đình Quang
7 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Lịch sử
Nguyễn Thị Lan Hương
8 Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên Lịch sử
Nguyễn Thị Hiệp
9 Nguyễn Thị Giang Giáo viên GDCD
Nguyễn Thị Giang
10 Ngô Thị Oanh Giáo viên GDCD
Ngô Thị Oanh
Tổ Thể chất
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thế Quyết Giáo viên, Tổ trưởng tổ thể chất
Nguyễn Thế Quyết
2 Đặng Tiến Hưng Giáo viên, tổ phó tổ thể chất
Đặng Tiến Hưng
3 Đồng Anh Pháp Giáo viên thể dục
Đồng Anh Pháp
4 Nguyễn Tuấn Hạnh Giáo viên thể dục
Nguyễn Tuấn Hạnh
5 Đồng Duy Hùng Giáo viên thể dục
Đồng Duy Hùng
6 Đào Thị Thanh Minh Giáo viên thể dục
Đào Thị Thanh Minh
7 Đỗ Đức Chính Giáo viên GDQP
Đỗ Đức Chính
8 Nguyễn Thị Sen Giáo viên GDQP
Nguyễn Thị Sen
Tổ Văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Huê
Điện thoại:0986289886
Văn Thư, Tổ trưởng tổ Văn phòng
Nguyễn Thị Huê
2 Nguyễn Thị Hường Kế toán, tổ phó tổ Văn phòng
Nguyễn Thị Hường
3 Đào Thị Huyền Nhân viên y tế
Đào Thị Huyền
       
4 Chu Quang Long
Điện thoại:0975108646
Email: cqlong.c3hh1@bacgiang.edu.vn
Nhân viên Công nghệ thông tin

Đại học

Chu Quang Long
5 Nguyễn Thị Thúy Nga Nhân viên
Nguyễn Thị Thúy Nga