Thông báo điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

THÍ SINH XEM ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 TẠI BẢNG GHI ĐIỂM THI

1. NẾU CÓ SAI SÓT VỀ THÔNG TIN (HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH, NƠI SINH….) THÌ BÁO LẠI CHO VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG (0986.289.886)
2. THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHẬM NHẤT NGÀY THỨ 7 (17/6/2023)
Bảng điểm TS 10 2023-2024