THPT HIỆP HÒA SỐ 1 PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CẢM XÚC – XÃ HỘI CHO HỌC SINH KHỐI 11

Trong khuôn khổ thực hiện chương trình Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam, Sở GD& ĐT Bắc Giang đã phối hợp cùng Viện KHGDVN tổ chức cho các lớp và học sinh khối 11 thuộc 34 trường Trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh tham gia hoạt động nghiên cứu.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bắc Giang, trường THPT Hiệp Hòa số 1 đã triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh các lớp thuộc khối 11 được lựa chọn tại nhà trường.

Học tập cảm xúc và xã hội (SEL) ngày càng quan trọng trong thế giới ngày nay. SEL không chỉ giúp mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh phổ thông phát triển kiến thức và khả năng tự nhận thức về hạnh phúc cá nhân, mà còn hỗ trợ sự phát triển toàn diện trong cuộc sống và học tập. Các hoạt động SEL cung cấp công cụ và kỹ năng cần thiết, giúp học sinh đối mặt với thách thức, thích nghi với môi trường mới, tạo mối quan hệ tích cực và phát triển tư duy. Nội dung khóa học bao gồm các chủ đề:

  1. Tư duy đóng – tư duy cầu tiến
  2. Tính linh hoạt của bộ não
  3. Ứng phó với thử thách
  4. Sai lầm là cơ hội
  5. Tầm quan trọng của phản hồi
  6. Ứng phó với stress – Phần 1
  7. Ứng phó với stress – Phần 2
  8. Người truyền cảm hứng

Học sinh được tham gia học tập tập chung tại phòng máy