Hướng dẫn học sinh đăng nhập, thay đổi mật khẩu và đăng ký số điện thoại, email tài khoản MS Office 365

TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 1
Hướng dẫn học sinh đăng nhập lần đầu, thay đổi mật khẩu và đăng ký số điện thoại, email
phục vụ khôi phục lại mật khẩu tài khoản MS Office 365.
HD HS dang nhap lan dau va thay doi mat khau