Hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự năm 2020

Ngày 09/03/2020 Ban tuyển sinh quân sự huyện Hiệp Hòa đã có văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự năm 2020
Hình minh hòa
Hình minh hòa

Các em học sinh có nguyện vọng bấm vào đây để xem nội dung văn bản hướng dẫn
Thông tin tuyển sinh của Học viện ký thuật quân sự