Thông báo chủ trương xếp lớp 10 năm học 2021-2022

Nhằm tạo điều kiện để các em học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 có điều kiện trải nghiệm các môn học để khám phá bản thân trước khi có quyết định chính thức học phân hóa theo khối xét tuyển đại học từ năm lớp 11. Trường THPT Hiệp Hòa số 1 thông báo chủ trương xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 như sau
Lớp học năng động
Lớp học năng động
Căn cứ vào điểm thi hai môn Toán và Tiếng anh, Điểm cộng có giải HSG cấp tỉnh, cấp huyện, nhà trường sắp thứ tự tổng điểm (Toán + Tiếng Anh + điểm cộng) từ cao xuống thấp và chia thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Gồm 2 lớp có sĩ số không quá 44, là những học sinh có tổng điểm cao nhất. Hai lớp này sắp xếp học sinh để tương đương nhau về tổng điểm.
+ Nhóm 2: Gồm 2 lớp có sĩ số không quá 44, là những học sinh có tổng điểm cao nhất trong số những học sinh còn lại sau khi trừ đi số học sinh Nhóm 1. Hai lớp này sắp xếp học sinh để tương đương nhau về tổng điểm.
+ Nhóm 3: Gồm 8 lớp có sĩ số không quá 44, là những học sinh còn lại. Tám lớp này sắp xếp học sinh để tương đương nhau về tổng điểm.

* Điểm cộng đối với học sinh có giải HSG các môn văn hóa, KHKT, TDTT, Tinh học trẻ, sáng tạo TTNNĐ cấp tỉnh, cấp huyện:

+ Cấp huyện: Giải nhất 1,5 điểm; Giải nhì 1 điểm; Giải ba 0,5 điểm.
+ Cấp tỉnh: Giải nhất 2,5 điểm; Giải nhì 2,0 điểm; Giải ba 1,5 điểm.
+ Nếu học sinh có nhiều giải thì học sinh được lấy 01 (một) Điểm cộng cao nhất.
 
Văn phòng nhà trường