Đăng ký dự thi ý tưởng sáng tạo năm 2019

 

Năm học 2019-2020 Trường THPT Hiệp Hòa số 1 tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” dành cho học sinh nhà trường. Cuộc thi nhằm mục đích lựa chọn những ý tưởng sáng tạo làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần giảm sức lao động của con người, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng… Từ đó, nhà trường có thể giúp học sinh biến ý tưởng thành hiện thực và tham dự các cuộc thi KHKT, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, khởi nghiệp…
Đăng ký dự thi ý tưởng sáng tạo năm 2019

Học sinh đăng ký dự thi từ 25/09/2019 đến hết 31/12/2019.
Học sinh đăng ký bằng cách bấm vào đây để điền thông tin vào biểu mẫu