Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Mạnh Trí
Điện thoại:0989191339
02043872245
Email: dmtri.c3hh@bacgiang.edu.vn
Hiệu Trưởng
Thạc sĩ Toán học
Dương Mạnh Trí
2 Đào Việt Hà
Điện thoại:0963709286
Email: dvha.c3hh1@bacgiang.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Thạc sỹ Anh văn
Đào Việt Hà
3 Nguyễn Cao Cường
Điện thoại:0986777369
Email: nccuong.c3hh1@bacgiang.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Thạc sỹ Toán học
Nguyễn Cao Cường
Tổ Toán
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lựu
Tổ trưởng
Thạc sỹ Toán học
Nguyễn Văn Lựu
2 Phạm Thị Thu Hiền
Giáo viên, Tổ phó tổ Toán Phạm Thị Thu Hiền
3 Đỗ Mạnh Hùng
Giáo viên, Thư ký Hội đồng Đỗ Mạnh Hùng
4 Lê Văn Minh
Giáo viên Lê Văn Minh
5 Hà Quang Bính
Giáo viên Hà Quang Bính
6 Trần Minh Tú
Giáo viên Trần Minh Tú
7 Nguyễn Hữu Thơm
Giáo viên Nguyễn Hữu Thơm
8 Lưu Văn Biền
Giáo viên Lưu Văn Biền
9 Vũ Văn Công
Giáo viên Vũ Văn Công
10 Trần Thị Hòa
Giáo viên Trần Thị Hòa
11 Phạm Thị Thúy
Giáo viên Phạm Thị Thúy
12 Đàm Thị Giang
Giáo viên Đàm Thị Giang
13 Nguyễn Thị Hương
Giáo viên Nguyễn Thị Hương
Tổ Văn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Hoài Hương
Giáo viên, Tổ trưởng tổ Văn Lê Hoài Hương
2 Đỗ Thị Đào Tuyên
Giáo viên, Tổ phó tổ Văn Đỗ Thị Đào Tuyên
3 Nguyễn Thị Vân
Giáo viên Nguyễn Thị Vân
4 Nguyễn Thị Hoa
Giáo viên Nguyễn Thị Hoa
5 Nguyễn Văn Nghị
Giáo viên Nguyễn Văn Nghị
6 Nguyễn Đình Toàn
Giáo viên Nguyễn Đình Toàn
7 Hà Thị Ích
Giáo viên Hà Thị Ích
8 Lương Thị Thanh Hà
Giáo viên Lương Thị Thanh Hà
9 Giáp Thị Ngân Hà
Giáo viên Giáp Thị Ngân Hà
10 Dương Thị Huệ Anh
Giáo viên Dương Thị Huệ Anh
11 Nguyễn Thị Thu Thủy
Giáo viên Nguyễn Thị Thu Thủy
Tổ Ngoại ngữ - Tin học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tuấn Hiệp
Giáo viên, Tổ trưởng tổ NN - Tin học Nguyễn Tuấn Hiệp
2 Nguyễn Hoàng Tú
Giáo viên, Tổ phó tổ NN - Tin học Nguyễn Hoàng Tú
3 Nguyễn Thị Ngà
Giáo viên Nguyễn Thị Ngà
4 Nguyễn Thị Tâm
Giáo viên Nguyễn Thị Tâm
5 Lê Thị Hồng
Giáo viên Lê Thị Hồng
6 Bùi Thanh Hiền
Giáo viên Bùi Thanh Hiền
7 Nguyễn Lan Hương
Giáo viên Nguyễn Lan Hương
8 Ngô Thị Vân Oanh
Giáo viên Ngô Thị Vân Oanh
9 Nguyễn Hồng Hạnh
Giáo viên Nguyễn Hồng Hạnh
10 An Thị Hồng
Giáo viên Tin học An Thị Hồng
11 Nguyễn Thị Loan
Giáo viên Tin học Nguyễn Thị Loan
12 Chu Thị Lan
Giáo viên Tin học Chu Thị Lan
13 Nguyễn Thanh Hương
Giáo viên Tin học Nguyễn Thanh Hương
Tổ Vật lí - Công nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Mạnh Đạc
Giáo viên, Tổ trưởng tổ Vật lý - kỹ CN Hà Mạnh Đạc
2 Nguyễn Thị Thanh
Giáo viên, Tổ phó tổ Vật lý - kỹ CN Nguyễn Thị Thanh
3 Nguyễn Mạnh Hiền
Giáo viên Vật lý Nguyễn Mạnh Hiền
4 Nguyễn Ngọc Anh
Giáo viên Vật lý Nguyễn Ngọc Anh
5 Phạm Thị Kim Chi
Giáo viên Vật lý Phạm Thị Kim Chi
6 Tạ Thị Thảo
Giáo viên Vật lý Tạ Thị Thảo
7 Lê Thị Ngọc Hà
Giáo viên Vật lý Lê Thị Ngọc Hà
8 Trịnh Thị Thanh Huyền
Giáo viên Vật lý Trịnh Thị Thanh Huyền
9 Đỗ Thị Vân
Giáo viên Vật lý Đỗ Thị Vân
10 Vũ Mạnh Hưng
Giáo viên Kỹ huật công nghiệp Vũ Mạnh Hưng
11 Nguyễn Hồng Hạnh
Giáo viên Kỹ huật công nghiệp Nguyễn Hồng Hạnh
Tổ Hóa - Sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đào Thị Minh Hường
Giáo viên, Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Kỹ NN Đào Thị Minh Hường
2 Nguyễn Thị Lý
Giáo viên, Tổ phó tổ Hóa - Sinh - Kỹ NN Nguyễn Thị Lý
3 Nguyễn Ngọc Hiếu
Giáo viên Hóa học Nguyễn Ngọc Hiếu
4 Nguyễn Thị Thanh Bình
Giáo viên Hóa học Nguyễn Thị Thanh Bình
5 Lê Thị Bích Liên
Giáo viên Hóa học Lê Thị Bích Liên
6 Phan Thị Ngân
Giáo viên Hóa học Phan Thị Ngân
7 Nguyễn Thị Nhung
Giáo viên Hóa học Nguyễn Thị Nhung
8 Trần Thị Huyền Trang
Giáo viên Hóa học Trần Thị Huyền Trang
9 Tạ Thị Quyên
Giáo viên Sinh học Tạ Thị Quyên
10 Nguyễn Thị Mai
Giáo viên Sinh học Nguyễn Thị Mai
11 Nguyễn Thị Trịnh
Giáo viên Sinh học Nguyễn Thị Trịnh
12 Tạ Thị Kim Chi
Giáo viên Sinh học Tạ Thị Kim Chi
13 Nguyễn Thị Hòa An
Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Nguyễn Thị Hòa An
Tổ Tổng Hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Thị Bích Huệ
Giáo viên địa lý, Tổ trưởng tổ Tổng hợp Ngô Thị Bích Huệ
2 Hà Thị Yến
Giáo viên Lịch sử, tổ phó tổ Tổng hợp Hà Thị Yến
3 Đỗ Văn Hưng
Giáo viên Địa lí Đỗ Văn Hưng
4 Nguyễn Thu Hà
Giáo viên Địa lí Nguyễn Thu Hà
5 Nguyễn Thu Phương
Giáo viên Địa lí Nguyễn Thu Phương
6 Ngô Đình Quang
Giáo viên Lịch sử Ngô Đình Quang
7 Nguyễn Thị Lan Hương
Giáo viên Lịch sử Nguyễn Thị Lan Hương
8 Nguyễn Thị Hiệp
Giáo viên Lịch sử Nguyễn Thị Hiệp
9 Nguyễn Thị Giang
Giáo viên GDCD Nguyễn Thị Giang
10 Ngô Thị Oanh
Giáo viên GDCD Ngô Thị Oanh
Tổ Thể chất
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thế Quyết
Giáo viên, Tổ trưởng tổ thể chất Nguyễn Thế Quyết
2 Đặng Tiến Hưng
Giáo viên, tổ phó tổ thể chất Đặng Tiến Hưng
3 Đồng Anh Pháp
Giáo viên thể dục Đồng Anh Pháp
4 Nguyễn Tuấn Hạnh
Giáo viên thể dục Nguyễn Tuấn Hạnh
5 Đồng Duy Hùng
Giáo viên thể dục Đồng Duy Hùng
6 Đào Thị Thanh Minh
Giáo viên thể dục Đào Thị Thanh Minh
7 Đỗ Đức Chính
Giáo viên GDQP Đỗ Đức Chính
8 Nguyễn Thị Sen
Giáo viên GDQP Nguyễn Thị Sen
Tổ Văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Huê
Điện thoại:0986289886
Văn Thư, Tổ trưởng tổ Văn phòng Nguyễn Thị Huê
2 Nguyễn Thị Hường
Kế toán, tổ phó tổ Văn phòng Nguyễn Thị Hường
3 Đào Thị Huyền
Nhân viên y tế Đào Thị Huyền
4 Đào Thị Thiều
Nhân viên Thư viện, thiết bị Đào Thị Thiều
5 Chu Quang Long
Điện thoại:0975108646
Email: cqlong.c3hh1@bacgiang.edu.vn
Nhân viên Công nghệ thông tin
Đại học
Chu Quang Long
6 Nguyễn Thị Thúy Nga
Nhân viên Nguyễn Thị Thúy Nga

Giới thiệu về Trường THPT Hiệp Hòa số 1

Năm thành lập: 1961. Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại liên hệ: 0204.3872.245. Địa chỉ thư điện tử: thpthiephoa1@bacgiang.edu.vn. Được tặng thưởng huân chương: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985. Huân chương Lao động hạng  Nhì năm...

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn trở thành học sinh Trường THPT Hiệp Hòa số 1?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,218
  • Tháng hiện tại19,165
  • Tổng lượt truy cập2,319,504

Chúng tôi trên mạng xã hội

global social

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây